Általános szerződési feltételek

 

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Polaris Könyvkiadó Kft. valamennyi, a www.polariskiado.hu weboldalon (a továbbiakban: Webáruház) elérhető és megvásárolható kiadványának megvásárlására érvényesek.

A Webáruházban kötött szerződés interneten megkötött, de alá nem írt, nem írásbeli szerződésnek minősül, amelynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül.

A Webáruház használatához szükséges technikai és jogi tájékoztatást, amelyeket ezen általános szerződési feltételek nem tartalmaznak, a honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A vásárló a Webáruház használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

1. A Webáruház-üzemeltető (a továbbiakban: Szolgáltató)

Neve: Polaris Könyvkiadó Kft.

Székhelye: 1031 Budapest, Amfiteátrum út 21. V/46.

E-mail-címe: polaris@polariskiado.hu

Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36-70-594-0692

Szolgáltató postai címe: 1031 Budapest, Amfiteátrum út 21. V/46.

A céget bejegyző hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 01-09-309734

Adószám: 26242105-2-41

2. A szolgáltatás igénybevétele, a Webáruház használata

a) A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.polariskiado.hu internetcímen található Webáruházon keresztül történik. A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályozza. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. A felek között ezen ÁSZF alapján létrejövő szerződés nyelve a magyar.

b) A megrendelések leadására a Webáruházban kizárólag elektronikus úton van lehetőség, interneten keresztül, a www.polariskiado.hu webcímen. A telefonon, telefaxon, e-mailen, postai levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogadja el, annak alapján szerződés a felek között nem jön létre.

c) A Webáruházban feladott megrendelés során meg kell adni a Szolgáltató által kért adatokat, köztük egy létező e-mail-címet. A megrendelés teljesítéséhez, illetve a kézbesítéshez pontos adatok megadása szükséges. A Szolgáltató nem felelős a vásárló által pontatlanul közölt adatok alkalmazásából fakadó semmilyen kárért, és nem felelős a pontatlan adatszolgáltatásból fakadóan meghiúsult vagy nem teljesült ügylet ismételt megkötéséért vagy a teljesítés ismételt megkísérléséért. A vásárlónak módja van hírlevélre való feliratkozásra, aminek révén a Szolgáltató speciális ajánlatokkal, promóciókkal, akciókkal keresheti meg a vásárlót hírlevél e-mail-címre történő megküldésével.

3. A vásárlás menete

a) A vásárló kiválasztja a kínálatból a kívánt terméke(ke)t, majd a “kosárhoz ad” gombra kattintva a kosárba helyezi ez(eke)t.

b) A weboldal menüsorában a „Kosár” fülre kattintva megjelenik a megrendelés részletes adatainak megadására szolgáló oldal, a kosár összesített tartalmával együtt.

c) A vásárlónak minden esetben ellenőriznie szükséges a kosár tartalmát az egyes megvásárolni kívánt termékek darabszámával együtt.

d) Amennyiben az adott, már kosárban lévő termékből több vagy kevesebb példányt kíván rendelni a vásárló, úgy azt a kosárban a példányszám növelésével vagy csökkentésével megteheti.

e) Következő lépésként a vásárlónak ki kell választania az átvétel és a fizetés módját. Ezekről részletesen lásd az alábbi 8. és a 9. pontot.

f) A vásárlónak ugyanezen a felületen meg kell adnia a szállítási címet.

g) Amennyiben a szállítási cím eltér a számlázási címtől, a vásárlónak meg kell adnia a számlázási címet is.

h) A megrendelés elküldése előtt a vásárlónak el kell fogadnia a jelen Általános Szerződési Feltételeket, az Adatvédelmi tájékoztatót és az Adattovábbítási nyilatkozatot.

i) Az összesítő táblában a vásárló ellenőrzi a megadott adatokat és a fizetendő összeget.

j) A rendelés véglegesítése a „Megrendelem” gombra kattintással történik. A sikeres rendelést a honlap jelzi a vásárlónak, de a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint erről automatikusan generált e-mail-üzenetben is visszaigazolást kap a vásárló.

4. A szerződés létrejötte

A megrendelések leadása a Webáruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül, a www.polariskiado.hu internetcímen. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a vásárlók részére. A megrendelés leadása nem regisztrációhoz kötött, de a megrendelés teljesítéséhez a vásárló pontos adatainak megadása szükséges.

Amennyiben a vásárló az online megrendelési folyamatot a Szolgáltató által a megrendelési folyamatban kért adatok megadásával véglegesítette, és a megrendelést jóváhagyta, azaz a „Megrendelem” gombra kattintott, valamint kipipálta a megrendelés jóváhagyásához szükséges azon jelölőnégyzetet, amely a jelen ÁSZF elfogadására vonatkozó szándék kifejezését jelölik, akkor a vásárló megrendelést ad le, amely fizetési kötelezettséggel járó vételi ajánlatnak minősül.

A vásárló által elküldött megrendelés Szolgáltatóhoz történő beérkezését követő legkésőbb 48 órán belül a Szolgáltató automatikusan generált e-mail-üzenetben igazolja vissza a vásárlónak a megrendelés, azaz a vételi ajánlat tartalmát. Ezen e-mail kizárólag azt a célt szolgálja, hogy a Szolgáltató automatikusan, e-mail formájában megerősítse a vásárló felé, hogy a Szolgáltató megkapta a vásárló által elküldött megrendelést, azaz vételi ajánlatot, és az milyen tartalommal érkezett be a Szolgáltatóhoz. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, a termékek megnevezését és darabszámát, valamint a vevő adatait. Amennyiben a visszaigazoló e-mail a fenti határidőben nem érkezik meg a vásárló által megadott e-mail-címre, úgy a vásárló a határidő lejártával mentesül az ajánlati kötöttsége alól. Amennyiben az automatikusan generált visszaigazoló e-mailben szereplő adatokban hibát észlel a vásárló, azt az e-mail kézhezvételét követő 1 munkanapon belül köteles a Szolgáltatónak jelezni.

A Szolgáltató a vásárló vételi ajánlatát külön elfogadó e-mail megküldése útján fogadja el, melyet a megrendelés leadásától számított 72 órán belül továbbít a vásárlónak. A szerződés a vételi ajánlat Szolgáltató általi elfogadásáról szóló ezen külön e-mail megérkezésekor jön létre a felek között, és nem a megrendelés visszaigazolásáról szóló automatikusan generált e-mail megküldésével. A Szolgáltatónak jogában áll visszautasítani a vételi ajánlatot, amelyet ugyancsak a megrendelés leadásától számított 72 órán belül e-mailben köteles jelezni a vásárlónak. E körben a Szolgáltatót indokolási kötelezettség nem terheli, és a visszautasítási jog gyakorlásának nem korlátja, hogy ezt megelőzően a vásárló megkapta a megrendelés részleteit tartalmazó automatikusan generált e-mail-üzenetet.

A vételi ajánlat visszautasítása esetén a Szolgáltató az előre kifizetett ellenértéket legkésőbb 14 napon belül köteles visszautalni a vásárló számára. A visszautalással kapcsolatban a vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

Minden önállóan leadott megrendelés önálló áruszállításra vonatkozó szerződés megkötését jelenti. A Szolgáltató nem köteles az azonos vásárló által leadott megrendeléseket összekapcsolni, így a vásárlónak figyelemmel kell lennie arra, hogy minden leadott megrendelés külön költségviselési kötelezettséget keletkeztet a vásárló oldalán mind a termékek árát, mind pedig a szállítási költséget és az egyéb, a Webáruházban közzétett költségeket illetően.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A szerződést a Szolgáltató rögzíti, és a szerződéskötés évétől számított második év végéig megőrzi.

A szerződés nyelve magyar.

5. A Webáruházban megjelenő termékadatok

A Szolgáltató megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy a Webáruházban megjelenő adatok (termékek, azok ára, elérhetősége, leírása stb.) a lehető legpontosabban kerüljenek feltüntetésre a Webáruházban. A Szolgáltató mindent megtesz azért is, hogy a vásárlók által megrendelt termékeket a megrendelésben rögzített határidőn belül a vásárlónak kézbesítse, valamint azért, hogy a Webáruházban feltüntetett készletinformációk mindig aktuálisak legyenek. A nyilvánvalóan téves, bármilyen rendszerhibából vagy dolgozói mulasztásból fakadó nulla vagy 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak, kivéve ha azt promóció keretében biztosítja a Szolgáltató, vagy ha a termék ajándékterméknek minősül, ezt a tényt azonban a Szolgáltató minden esetben feltünteti az ilyen vételárral megjelölt termékek mellett. Amennyiben ilyen információ nem jelenik meg, úgy azt kell feltételezni, hogy a Webáruházban feltüntetett információ téves, és joghatás kiváltására alkalmatlan tartalommal bír. Amennyiben a megrendeléssel érintett termék nem áll már rendelkezésre, és azt a Szolgáltató beszerezni sem tudja, úgy arról a tényről a Szolgáltató haladéktalanul tájékoztatást küld a vásárlónak, és az esetlegesen előre kifizetett ellenértéket a további vásárlói oldalon felmerülő költségek nélkül haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti.

6. Visszavonási jog és elállási jog

A vásárlót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

 A vásárló a termék átvételétől számított 14 napon belül továbbá indokolás nélkül elállhat a vásárlástól. Elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. A termék átvételének időpontja csomagterminálnál vagy átvevőponton történő átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek átvevőponti blokkal/számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak. A személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését. A vásárló az elállási jogát az erre vonatkozó kifejezett és egyértelmű, írásbeli nyilatkozat útján vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja. Elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát postai vagy elektronikus levél útján köteles eljuttatni a Szolgáltató 1. pontban megjelölt postai vagy e-mail-címére. A vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Az elállás megérkezését a Szolgáltató elektronikus levélben haladéktalanul visszaigazolja a vásárlónak.

Az elállás joghatásai

Elállás esetén a vásárló köteles a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni a Szolgáltató címére (Polaris Könyvkiadó Kft. 1031 Budapest, Amfiteátrum utca 21. V/46.). A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének költségét a vásárló viseli. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére a Szolgáltatónak nincs lehetősége.

Ha a vásárló eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a vásárló által megvásárolt termék árát, teljes rendeléstől való elállás esetén ideértve a szállítási díjat is.

A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a visszatérítést, amíg a terméket vissza nem kapta, vagy a vásárló nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

7. Kellékszavatosság

A megrendelt termékek hibája esetén a vásárló a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben.

A vásárló választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve ha ezek közül a vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a vásárló kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jog nem érvényesíthető.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

8. Termékár és szállítási feltételek

A termék mellett feltüntetett ár a termék vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót, és magyar forintban értendő. A termék vételára a szállítási költséget és az esetleges utánvét díját nem tartalmazza. Az ár a megrendeléskor érvényes ár.

A kiszállítás kizárólag Magyarország területén történik.

A várható szállítási határidőkről az alábbi táblázat nyújt tájékoztatást. Amennyiben a táblázatban megadott szállítási határidő nem tartható, a Szolgáltató elektronikus üzenetben tájékoztatja a vásárlót e tényről és a várható szállítási határidőről.

A megrendelt termékek átvételére a következő módokon van lehetőség:

a) Személyes átvétel

b) Átvétel FoxPost csomagautomatában

c) Átvétel Pick Pack Pontban

d) Házhoz szállítás

A szállítási költségek a megrendelt termékek méretétől, súlyától és értékétől függnek. A vásárlás során mindezek figyelembevételével állapítja meg a Szolgáltató a vásárlóra nézve lehető legkedvezőbb szállítási költséget. A szállítási költségek az egyes szállítási módozatok alapján a következőképpen alakulnak:

Szállítási idő és szállítási költség

 

Személyes átvétel

FoxPost csomagautomata

Pick Pack Pont

Házhoz szállítás

Várható szállítási határidő

1 munkanap

2 munkanap

Budapestre: 2-4 munkanap

Vidékre: 3-5 munkanap

3 munkanap

Szállítási költség (bruttó)

ingyenes

1100

1500

2400

 

A várható szállítási határidők tájékoztató jellegűek, és a rendelés Szolgáltató általi elfogadását igazoló e-mail napjától vagy – amennyiben ez nem munkanap – az ezt követő első munkanap előtti naptól számítandók. Banki átutalással történő fizetés esetén a szállítási határidő az átutalásnak a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírásának napjától számítandó.

a) Személyes átvétel

Személyes átvételre munkanapokon 9-16 óra között Budapesten a VIII. ker. József körúton van lehetőség. A pontos címről a Szolgáltató a megrendelést elfogadó e-mailben tájékoztatja a vásárlót. A személyes átvétel helyén csak készpénzes fizetésre van mód.

A személyes átvételre megrendelt termékeket a Szolgáltató a szerződés létrejöttétől számított legfeljebb 14 napig őrzi és tartja a vásárló rendelkezésére, ezt követően a terméket visszaküldi a Szolgáltató központi raktárába, amelyet követően személyes átvételre már nincs újabb lehetőség. A határidő előtt két nappal Szolgáltató e-mailben figyelmezteti a vásárlót a határidő közeledtére. A személyes átvételre megrendelt, már kifizetett, de az említett határidőn belül át nem vett termékek árát a Szolgáltató nem téríti vissza.

b) FoxPost csomagautomatába történő szállítás

Megrendeléskor a vásárló a Webáruházban kiválasztja, melyik FoxPost csomagautomatába kéri a szállítást. A kiválasztott csomagautomata megrendelés leadását követő módosítására nincs lehetőség. FoxPost csomagautomatába történő rendelés esetén a vásárló a csomag megérkezéséről sms-értesítést kap, amely tartalmazza a csomagautomata rekeszének titkos nyitókódját. A nyitókód beütése után a vásárló átveheti a terméket az automatából. A csomagautomatába helyezett csomag a behelyezés napját követő 3 napon belül vehető át.

A FoxPost csomagautomata-hálózata a következő linken érhető el: http://www.foxpost.hu/csomagautomata-kereso/

c) Pick Pack Pontokra történő szállítás

Pick Pack Pont igénybevételével történő kézbesítéssel a vásárlónak lehetősége van az ország sok száz Pick Pack Pont átvevőhelyén (Relay és Inmedio hírlapüzletek, OMV és MOL töltőállomások, COOP élelmiszerüzletek stb.) személyesen átvenni a Webáruházban leadott megrendelést.

Megrendeléskor a vásárló a Webáruházban kiválasztja, melyik Pick Pack Pontra kéri a szállítást. A kiválasztott Pick Pack Pont megrendelés leadását követő módosítására nincs lehetőség.

A Pick Pack Pontok hálózata a következő linken érhető el:

http://www.pickpackpont.hu/#map

A vásárló a becsomagolt rendelést a kiválasztott Pick Pack Pont üzletben a csomag megérkezéséről szóló értesítést követő 5 munkanapon belül veheti át, igazodva az adott Pick Pack Pont nyitvatartási idejéhez. Az átvételhez a személyazonosság igazolására van szükség.

d) Házhoz szállítás

Házhoz szállítás esetén a Szolgáltató szerződéses partnerével, a FoxPost Zrt.-vel fuvarozza házhoz a vásárló által megjelölt címre a vásárló által megrendelt termékeket.

A futárszolgálat hétköznap munkaidőben (8-17 óra között) szállítja ki a megrendelt termékeket. A kézbesítő a kézbesítés napján, telefonon egyeztet a címzettel a kiszállítást megelőzően.

Házhoz szállítással történő rendelés esetén átvételkor a termékeknek a futártól való átvételével, illetőleg az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termékek minőségi és mennyiségi átvétele történik meg, amelyet követően a Szolgáltatónak mennyiségi és minőségi reklamációt az alábbiak szerint nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával a vásárló elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát tekintve sértetlen, és megfelel a megrendelésben foglaltaknak. Ezen mennyiségi és minőségi átvétel kizárólag a csomag hiánytalan tartalmára, valamint a csomagolás és a termékek sértetlenségére vonatkozik. Amennyiben a csomagolásban vagy a termékeken sérülést tapasztalna a vásárló, úgy az átvétel során a sérülésről a futárszolgálatot haladéktalanul értesítenie kell a helyszínen, és jegyzőkönyv felvételét kell kérni. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a sérülés jellegét, a sérült termék megnevezését, fajtáját, illetőleg az észlelés körülményeit. A Szolgáltató jegyzőkönyv hiányában a sérült csomaggal kapcsolatos reklamációt elfogadni nem tudja. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja.

9. Fizetési feltételek

A Webáruházban az alábbi fizetési módok közül választhat a vásárló:

a) Fizetés személyes átvételkor a helyszínen

Átvételkor a helyszínen fizetni csak személyes átvétel esetén van lehetőség; ebben az esetben a Szolgáltató kizárólag készpénzes fizetést fogad el.

b) Online bankkártyás fizetés

A vásárlónak lehetősége van a termékek ellenértékét elektronikus úton, bankkártyával, a megrendeléskor kifizetni. A rendelési folyamat lezárultát követően az online bankkártyás fizetés érdekében a Szolgáltató átirányítja a vásárlót az OTP SimplePay fizetési szolgáltató (OTP Mobil Szolgáltató Kft.) weboldalára, ahol a fizetési szolgáltató által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak minősített, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizetheti ki bankkártyával a termékek ellenértékét. Az online banki fizetés sikeres lebonyolítása érdekében a fizetési szolgáltató weboldalán található űrlapot kell helyesen kitölteni. A fizetési szolgáltató tájékoztatást ad a fizetés sikerességéről vagy sikertelenségéről.

Az elfogadható bankkártyatípusok: MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron.

A bankkártyás fizetési ellenérték forint devizanem alapon kerül teljesítésre.

c) Banki átutalás

A vásárlónak lehetősége van bankján keresztül, átutalással fizetni.

A Szolgáltató számlaszáma: Polaris Könyvkiadó Kft. OTP Bank 11709040-21445341. A közlemény rovatban meg kell adni a megrendelés azonosítóját és a vásárló vezetéknevét.

Az átutalás beérkezésének határideje a szerződés létrejöttétől (a Szolgáltató által küldött elfogadó e-mail megérkezésétől) számított 7 nap. Amennyiben az ellenérték e határidőn belül nem kerül jóváírásra a Szolgáltató bankszámláján, úgy Szolgáltató az igényelt szolgáltatás teljesítésétől minden további értesítés nélkül automatikusan eláll.

Az átutalás beérkezéséről a Szolgáltató haladéktalanul e-mailben értesíti a vásárlót.

Hibás összeg megadásából eredő problémák kezelése

Amennyiben a vásárló az igénybe vett szolgáltatás árát meghaladó összeg kifizetését kezdeményezte, ebben az esetben ezt e-mailben (polaris@polariskiado.hu) a Szolgáltató felé kell jelezni. A levélnek tartalmaznia kell a túlfizetés összegét, idejét és a tranzakció azonosítóját. A Szolgáltató a túlfizetés tényét a bejelentést követő 15 napon belül kivizsgálja, és amennyiben a követelést jogosnak ítéli, úgy kezdeményezi a túlfizetett összeg jóváírását. A vizsgálat eredményéről a vásárlót e-mailben tájékoztatja. Amennyiben a vásárló az igénybe vett szolgáltatás áránál kevesebb összeg kifizetését kezdeményezte, a Szolgáltató e-mailben értesíti a vásárlót az észlelt különbözet tényéről, a követelt összeg nagyságáról és az összeg kiegyenlítésének módjairól. Amennyiben a követelt összeg kiegyenlítése 8 napon belül nem történik meg a vásárló részéről, úgy az igényelt szolgáltatás teljesítésétől a Szolgáltató eláll, a már befizetett összeget a bankköltségek levonása után 15 napon belül jóváírja.

10. Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetéséig a megrendelt áru a Szolgáltató tulajdonát képezi, a tulajdonjog a vételár kifizetésével száll át a vásárlóra. Ha a termékek a vételár teljes kifizetését megelőzően kerülnek bármely okból a vásárló birtokába, a vásárló felelősséggel tartozik a termékek tekintetében bekövetkezett valamennyi kár vonatkozásában.

11. Felelősség

A vásárló hibájából eredően adatainak harmadik személy által történő felhasználásából adódó károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Vásárló kijelenti, hogy a megrendelt és teljesített szolgáltatások ellenértékét vissza nem követeli. A vásárló hibájából történt hibás, téves adatbevitelből, megrendelés elírásából származó károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget, visszafizetést, visszatérítést nem vállal. A hibás adatok megadása miatt keletkezett károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, a bejelentett reklamációkat haladéktalanul kivizsgálja, és lehetőségeihez mérten kezeli.

A Polaris Könyvkiadó Kft. nem felelős azokért a károkért, amelyek olyan működési hiba esetén lépnek fel, amely meggátolja a vásárlót abban, hogy csatlakozzon a www.polariskiado.hu weboldalra, ott megrendelést adjon le. A Szolgáltató kizárja felelősségét a vásárló számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásáért, vagy az internet-csatlakozás megszakadása miatt a vásárlónál keletkezett károkért.

A Szolgáltató a Webáruházában található valamennyi információt jóhiszeműen helyezte el a weboldalon, és ezen információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A vásárló a Webáruházat kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő semmilyen jellegű kárért. A Webáruház mint szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Az internet globális jellege miatt a vásárló elfogadja, hogy a Webáruház használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Webáruház használatával összefüggő bármely tevékenység a vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a vásárlót terheli a felelősség. Amennyiben a vásárló a Webáruházban kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak.

12. Szerzői jogok

A www.polariskiado.hu weboldal teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A weboldal teljes tartalma az 1999. évi LXXXVI. törvény (a szerzői jogról) és a 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó paragrafusai alapján szerzői jogvédelem alatt áll, annak másolása, terjesztése és bárminemű továbbadása nem megengedett a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

13. Egyéb rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételek valamennyi módosítása attól a naptól hatályos, amikor azt közzétették a www.polariskiado.hu weboldalon, és a hatálybalépést követően megkötött ügyletekre kell alkalmazni.

A Szolgáltató jogosult a felhasználók részére hírleveleket küldeni, amennyiben a felhasználó a Webáruház használata során bármikor ezt kifejezetten kéri, vagy ehhez előzetesen és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak és helyesek-e. A hírlevél kiküldéséhez való vásárlói hozzájárulást a vásárló bármikor visszavonhatja, ezt követően a Szolgáltató nem jogosult a továbbiakban számára elektronikus hírlevelet, illetőleg egyéb reklámleveleket küldeni. A visszavonást követően a Szolgáltató a vásárló ezzel kapcsolatos adatait törli a nyilvántartásából.

A weboldalon található, nem a Szolgáltatótól származó kommentek, kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, azokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, a Szolgáltató azonban fenntartja a jogot, hogy a közízlést, a jó hírnevét, bármely üzleti érdekét vagy bármilyen jogszabályt sértő véleményt eltávolítson a weboldalról.

A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezhető. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.

 

Budapest, 2023. november 8.

Ez az ÁSZF letölthető innen.