Adatvédelmi tájékoztató

 

A Polaris Könyvkiadó Kft. tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.

Kiemelten fontosnak tartjuk ügyfeleink adatainak bizalmas és a jogszabályi feltételekkel összhangban álló kezelését, ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy a megszerzett személyes adatokat kizárólag a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban, a jelen nyilatkozatban meghatározott cél elérése érdekében használjuk fel, és azokat jogosulatlan személyek számára ne tegyük hozzáférhetővé.

Különös figyelmet fordítunk a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, az ügyfelek által rendelkezésre bocsátott személyes adatok megszerzése és feldolgozása során az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény fokozott betartására.

Az adatkezelő megnevezése

A www.polariskiado.hu weboldalán a felhasználók által megadott adatokat a Polaris Könyvkiadó Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) kezeli (székhely és postai cím: 1031 Budapest, Amfiteátrum u. 21. V/46; cégjegyzékszám: 01-09-309734, adószám: 26242105-2-41; e-mail: polaris@polariskiado.hu).

A weboldal tárhelyszolgáltatója a Web-Server Kft. (4025 Debrecen, Pásti u. 2. I/5.).

A személyes adatok kezelésének célja

Személyes adatokat az Adatkezelő elsősorban abból a célból kezel, hogy biztosítsa a webáruházban elérhető termékek megvásárlását és kiszállítását, és az ezzel kapcsolatos, jogszabályban előírt számviteli kötelezettségek teljesítését. Az adatokat emellett az ügyfél külön hozzájárulásával az Adatkezelő felhasználhatja arra, hogy ügyfelei számára hírlevelet küldjön. Az Adatkezelő az ügyfél által megadott személyes adatokat e céloktól eltérő célokra nem használja fel.

A kezelt személyes adatok köre

Az Adatkezelő kizárólag a következő személyes adatokat gyűjti és kezeli:

  • név
  • e-mail-cím
  • telefonszám
  • szállítási és számlázási cím

Bankkártyás fizetés esetén a fizetéshez szükséges adatokhoz az Adatkezelő nem fér hozzá, azokat kizárólag egy tőle független harmadik személy, az OTP SimplePay fizetési szolgáltató (OTP Mobil Szolgáltató Kft.) látja és kezeli.

A személyes adatkezelés jogalapja

Az ügyfél adatszolgáltatása önkéntes. Az adatkezelés jogalapja a vásárláskor megadott adatok esetében az, hogy az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Az adatkezelés jogalapja hírlevélre történő feliratkozás esetén az érintett hozzájárulása. Az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételével és a jelen Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával az ügyfél hozzájárulását adja adatai fent meghatározott célból történő kezeléséhez.

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő az ügyfél által vásárlással összefüggésben megadott, és a számára kiállított számlán feltüntetett adatokat (név, cím) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban legfeljebb a szerződéskötés évétől számított nyolcadik év végéig őrzi meg, majd ezt követően törli nyilvántartásából. A vásárló ügyfél által megadott egyéb, számlán nem szereplő adatokat (e-mail-cím, telefonszám) az Adatkezelő a vásárlást követő második év végéig őrzi meg. A hírlevélre való feliratkozás kapcsán megadott adatokat az Adatkezelő a hírlevélről való leiratkozásig őrzi. Fogyasztói panasz esetén az adatkezelés időtartama öt év.

Adattovábbítás

Az ügyfél által megadott, a vásárolt termék kiszállításához szükséges és azt megkönnyítő személyes adatokat az Adatkezelő a termék adásvételére vonatkozó szerződés teljesítése érdekében a következő gazdasági társaságok részére továbbíthatja:

FoxPost Zrt. (3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.) mint csomagszállító,

Sprinter Futárszolgálat Kft. (1097 Budapest, Táblás utca 39.) mint csomagszállító,

OTP Mobil Szolgáltató Kft. (1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.) mint fizetési szolgáltató.

A vásárló számára az Adatkezelő számlát állít ki. A számla a Számlázz.hu rendszerével készül, amelyet a KBOSS.hu Kft (1031 Budapest, Záhony utca 7/C) üzemeltet. A számlák könyvelését Seres Bernadett Júlia e.v. (2151 Fót, Pálya dűlő 11.) végzi.

A fentieken túl a vásárlóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a vásárló hozzájárulása alapján kerülhet sor.

A kapcsolatfelvételi űrlap használata

Amennyiben a felhasználó szeretné felvenni a kapcsolatot az Adatkezelővel, erre a weboldal Kapcsolat menüjében található űrlap segítségével van lehetősége. A kapcsolatfelvételi űrlapon válaszadás céljából személyes adatok (név, e-mail cím) megadására van szükség.

Az űrlap használatával a felhasználó a webáruház által nyújtott szolgáltatásokról általános tájékoztatást igényelhet, a megrendelt termékhez kapcsolódó, a webáruház használatával, az Adatkezelő hírleveleivel kapcsolatos nyilatkozatokat tehet.

Az általános tájékoztatás esetén az adatkezelés célja az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos információ megadása.

Az adatkezelés jogalapja esettől függően az érintett hozzájárulása, olyan szerződés teljesítése, amelyben az érintett az egyik fél, vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele, illetve jogszabályi kötelezettség teljesítése lehet.

Az űrlapon megadott személyes adatok tárolási ideje egyszeri információcsere esetén az információcsere ideje. Fogyasztói panasz esetén az adatkezelés időtartama öt év.

Sütik használata

Az Adatkezelő a személyre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t vagy „sütit”) helyez el. A sütik célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a sütik alkalmazását tiltsa. A sütik alkalmazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy sütik nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

A webáruház a webszerver által a látogató felhasznált eszközén a böngésző segítségével létrehozott olyan sütiket is alkalmazhat, amelyek a felhasználó hozzájárulását igénylik a látogatás megkezdésekor. Ezek az információcsomagok információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, adatvesztést akadályoznak meg, így felhasználásra kerülnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor, és általánosságban megkönnyítik a webáruház használatát.

Felelősség a megadott személyes adatok megfelelőségéért

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail-címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail-címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Az Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét arra is, hogy ha nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Mindaddig, amíg nem merül fel kétség a jogosultság tekintetében, az Adatkezelő vélelmezi, hogy (i) ha a felhasználó teljesítési címként a felhasználótól eltérő (harmadik) személy adatait adja meg; az ehhez szükséges hozzájárulást ezen más személy megadta a felhasználónak; és (ii) ha a megrendelt termék személyes átvételekor a felhasználótól eltérő (harmadik) személy jelentkezik a megrendelt termék átvételére, a felhasználó ezen harmadik személyt a termék átvételére feljogosította.

Az ügyfél adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A weboldal használata során, az adatkezelés időtartama alatt az ügyfél bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, hozzáférhet személyes adataihoz, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését vagy zárolását. Ilyen irányú kérelmét az ügyfél az polaris@polariskiado.hu e-mail-címre továbbított nyilatkozattal jutattahatja el az Adatkezelő felé.

Panasz

Személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén az ügyfél panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; levelezési cím: 1530 Budapest Pf.: 5.; telefon: 1/391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat.

Az Adatvédelmi tájékoztató hatálybalépése, módosítása

Az Adatvédelmi tájékoztató 2018. július 15. napjával lépett hatályba. Az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban fel nem sorolt, eseti adatkezelésekről az adat felvételekor ad tájékoztatást.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatvédelmi tájékoztató módosítását követően arról valamennyi felhasználót megfelelő módon (belépéskor felugró ablakban) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a felhasználók a megváltozott adatvédelmi szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

 

Utoljára módosítva: Budapest, 2021. november 15.